Müdürlükler

GÖREV                                                                        ADI SOYADI

BELEDİYE BAŞKANI

Şinasi GÜLCÜOĞLU

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Hüseyin ELMA

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ziya KARABAY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

Mehmet Fatih EREN

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

Mehmet  IŞITIR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

Emre SAĞIROĞLU

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

Mustafa DİZDAR

ZABITA AMİRİ

Yalçın GÜL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Besim YERTAŞ