KVKK ve İşlenmesi Politikası

Geri

1. AMAÇ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 1 gereği iş ve işlemleri yapmak.

2. KAPSAM

Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır. 

 

3. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca Bünyan Belediye Başkanlığı’nın kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bünyan Belediye Başkanlığı, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Bünyan Belediye Başkanlığı tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz, bilgisi paylaşılamaz. KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. (sağlık vb.) 

KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bünyan Belediye Başkanlığı veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Belediyemizce tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde yaptırımlarım sağlanması için Belediyemizce ilgili yerlere bilgi verilir.

Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Belediye, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda kurum, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVK Kuruluna bilgilendirmekle yükümlüdür.

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme , Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, hakkı bulunmaktadır. 

4. ÇEREZ POLİTİKASI

Bu çerez uygulamaları politikası Bünyan Belediye Başkanlığı tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar içindir.

Çerezler (Cookies) Nedir?

Çerezler: bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı küçük dosyalardır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir.

Cookies 1994 yılında Netscape firması tarafından kullanılmaya başlanmıştır. İlk kullanım amacı bir kullanıcının girdiği siteye, tekrar girip girmediğini kontrol etmek içindi. Günümüzde cookies esas amacından fazla sapmadan fakat çok daha fazla bilgi almak için kullanılmaktadır.

Hatırlanmamızı sağlayan cookies yani çerez yada kurabiye dediğimiz text dosyalarıdır. Bilgilerimiz bu dosyalara yazıldığında aynı sitelere girdiğimizde bizi tanıyarak tekrar bilgilerimizi yazmaya gerek kalmaz.

İnternette çeşitli web sitelerinde dolaşır, bazılarına üye oluruz. Üye olduğumuz bu sitelere girerken her seferinde kullanıcı adı ve şifremizi girmemek için beni hatırla ikonuna tıklarız. Bu ikona tıkladığımız andan itibaren çerezler devreye girer. Bize özel text dosyasına bilgilerimiz kaydedilir. Cookies’lerden okunan bilgiler sayesinde, siteyi açtığımız andan itibaren bilgilerimiz siteye ulaşır ve bizi tanır.

5. DÖKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI 

İşbu veri politikası KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve Bünyan Belediye Başkanlığı resmi sitesinde yayınlanacaktır.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.