Nikah İşlemleri

Geri

1-EVLENME EHLİYET BELGESİ:

Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.

2-NÜFUS CÜZDAN ASILLARI:

Fotoğraflı ve kişinin son medeni halini gösterir şekilde olacaktır.

3-VESİKALIK FOTOĞRAF:

Beşer adet ön cepheden çekilmiş, sivil kıyafetli ve kişilerin son halini gösterir şekilde olacaktır. Fotokopiyle çoğaltılan fotoğraflar işleme alınmayacaktır.

4-SAĞLIK RAPORU:

Çiftler istenilen Belgelerle Memurluğumuza müracaat ettikten sonra Memurluğumuz tarafından sağlık raporu formu doldurularak sevk edilecektir.

UYARILAR

Müracaatta Çiftler birlikte bulacaktır.

16 (Onaltı) yaşını dolduran erkek ve kadın mahkeme kararı ile evlenir.

17(Onyedi) yaşını dolduran erkek ve kadın anne baba izni ile evlenir. Anne Baba müracaata rıza belgesi imzalamak üzere nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte hazır bulunacaktır. Anne Baba müracaata gelemeyecekse Noterden Muvafakatname getirecektir. Anne ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

18(Onsekiz) yaşını dolduran mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası ve iznine bağlı olmaksazın evlenir.

-Boşanan veya eşi ölen bayanın yeniden evlenebilmesi için boşanma veya eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) gün sürenin geçmesi gerekir. Bu süre (iddet müddeti) dolmamış ise iddet müddetinin kaldırılması için mahkeme kararı gerekir.

KADININ SOYADI

Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortaktır. 

Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. 

YABANCI UYRUKLULARIN EVLENMELERİNDE GEREKEN BELGELER

(BAY VE BAYAN YABANCILAR İÇİN)

1) Evlenme Ehliyet Belgesi( Ehefahigkeitszeugnis):Çok dilli veya Apostilli değil ise, Noter tasdikli Türkçe açıklamalı Dışişleri Bakanlığından onaylı olacaktır.

2) Doğum Belgesi (Geburtsurkunde):Çok dilli değil ise Noter tasdikli Türkçe Açıklamalı olacaktır.(Formül A)

3) İkamet Belgesi(Aufenthaltbescheinigung):Çok dilli değilse, Noter tasdikli Türkçe açıklamalı olacaktır.

4)Nüfus Cüzdanı veya Pasaportun yeminli Tercüman tarafından Türkçe’ ye tercüme edilmiş ve Noter tasdikli olacaktır.

5)Vesikalık Fotoğraf: Beşer adet, ön cepheden çekilmiş, sivil kıyafetli ve kişilerin son halini gösterir olacaktır.

6)Daha Önceden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olanlar Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından çıktığına dair Nüfus Kayıt örneğini Nüfus Müdürlüğünden alacaktır.

Not: Çifte uyruklu vatandaşlarımız, Nikah akidlerini T.C. vatandaşı olarak yapmak zorundadırlar.

EVLENME ENGELLERİ

a) Hısımlık;

1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında;

2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında;

3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak; 

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; 

Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

d) Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

e) Sağlık raporunun bulunmaması 

Evlilik Öncesi Eğitim Programı indirmek için

TIKLAYINIZ

ÇİFTLERİMİZE MUTLULUKLAR DİLERİZ...

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği” dikkate alınarak Bünyan Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanmıştır.

Notlar

* İzin Belgesi almak isteyen çiftler beraber başvurmak zorundadır.

* Hafta sonları (cumartesi ve pazar günleri) Nikah akdi Yapılmaktadır. Dini ve Resmi tatil günlerinde yapılmamaktadır.