Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

21.09.2021

 İLAN METNİ

SAYIN: Mehmet Tevfik DEMİRHAN, Ahmet DEMİRHAN, Mustafa DEMİRHAN, Ayşe DEMİRHAN, Zübeyde BENDERLİ, Hülya OKUR, İlhan DEMİRHAN, Mahmut DEMİRHAN, Kamile ÖZCAN, Hamdi DEMİRHAN, Hacı Bayram DEMİRHAN, Zümrüt DEMİRHAN, Neşe AKBAŞ, Hülya YÖRÜKOĞLU, Nihal ŞAHİN, Fatma ÇEVİKER

 

                Bünyan Belediye Encümenin 01.09.2021 tarih ve 5 nolu kararında;  Dervişağa Mahallesi 162 ada 18 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.