Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

18 Eylül 2020

 İLAN METNİ

 

SAYIN: AYŞE DÜMAN, MEHMET ÇETİN, RAMAZAN ÇETİN, MELİHA AYDEMİR, AYŞE YAKUT, ÖMER OSMAN ÇETİN, FATMA ÇALIŞKAN, EMİNE BOZKURT, AHMET ÇETİN ve HİSSEDARLARI

 

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 68 nolu kararında;  Karahıdır  Mahallesi 131 ada 1 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.