Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

21 Eylül 2020

Harabe Yapıların Yıkımı Hk.

 İLAN METNİ

SAYIN: DURMUŞ YAKUT, AYŞE YAKUT, ZELİHA YAKUT, GÜLAY YAKUT, GÜLHANIM YAKUT, FARUK YAKUT, FATMA YAKUT, ADNAN YAKUT, DURMUŞ YAKUT, HALİM YAKUT, EMEL YAKUT, SUAT YAKUT, MEHTAP YAKUT, HAKAN YAKUT, HASAN YAKUT, HABİBE YAKUT, TEKİN YAKUT, MEHMET YAKUT, RAFET YAKUT, ve Mirasçıları

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 69 nolu kararında;  Karahıdır Mahallesi 122 ada 2 parsel adresindeki yapıların tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.