Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

5 Ekim 2020

İLAN METNİ

 

SAYIN: İsmail İLHAN, ŞEMSİ İLHAN, FATMA İLHAN, H.OSMAN İLHAN, MÖHÜBE İLHAN, FİKRİYE İLHAN, FATİH İLHAN ve HİS.

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 67 nolu kararında;  Karahıdır  Mahallesi 113 ada 2 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

 

SAYIN: Nuriye KIZIL, Saliha KIZIL, Sabahat EMİNOĞLU, Mustafa EMİNOĞLU, Nurettin EMİNOĞLU, Hatice EMİNOĞLU, Ahmet EMİNOĞLU, Mehmet EMİNOĞLU ve HİSSEDARLARI

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 65 nolu kararında;  Camikebir  Mahallesi 305 ada 3 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

 

SAYIN: HÜSEYİN SARIÇİÇEK ve Hissedarları

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 71 nolu kararında;  KARAKAYA (GAZİLER)  Mahallesi 162 ada 17 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

 

SAYIN: DUDU HACIEMİNOĞLU, NAZMİYE KIZIL, NECMİYE HACIEMİNOĞLU, SEMİHA HACIEMİNOĞLU, HATİME KIZIL, OSMAN EMİNOĞLU ve HİSSEDARLARI

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 64 nolu kararında;  CAMİKEBİR  Mahallesi 305 ada 4 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

 

SAYIN: FATMA ADA, SAFİ ADA, SÜNBÜL ADA, DİLBER ADA, MUSTAFA ADA, MEHMET ADA, AHMET ADA ve HİSSEDARLARI

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 70 nolu kararında;  Sümer  Mahallesi 227 ada 13 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN: AYŞE DÜMAN, MEHMET ÇETİN, RAMAZAN ÇETİN, MELİHA AYDEMİR, AYŞE YAKUT, ÖMER OSMAN ÇETİN, FATMA ÇALIŞKAN, EMİNE BOZKURT, AHMET ÇETİN ve HİSSEDARLARI

 

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 68 nolu kararında;  Karahıdır  Mahallesi 131 ada 1 parselde bulunan  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN: DURMUŞ YAKUT, AYŞE YAKUT, ZELİHA YAKUT, GÜLAY YAKUT, GÜLHANIM YAKUT, FARUK YAKUT, FATMA YAKUT, ADNAN YAKUT, DURMUŞ YAKUT, HALİM YAKUT, EMEL YAKUT, SUAT YAKUT, MEHTAP YAKUT, HAKAN YAKUT, HASAN YAKUT, HABİBE YAKUT, TEKİN YAKUT, MEHMET YAKUT, RAFET YAKUT, ve Mirasçıları

 

                Bünyan Belediye Encümenin 19.08.2020 tarih ve 69 nolu kararında;  Karahıdır Mahallesi 122 ada 2 parsel adresindeki yapıların tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.