Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

26 Ekim 2020

İLAN METNİ

SAYIN:ÖZGÜR ADIYAMAN ve Mirasçıları

                Bünyan Belediye Encümenin 30.09.2020 tarih ve 95 nolu kararında;  Topsöğüt Mahallesi 102 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

 

SAYIN:HALİL YILDIZ, NARİN YILDIZ, YÜKSEL ALGÜL, GÜNEN KAHRAMAN, GÜRSEL YILDIZ ve Mirasçıları

                Bünyan Belediye Encümenin 16.09.2020 tarih ve 81 nolu kararında;  Devrişağa Mahallesi 167 ada 9 parsel üzerindeki  yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.