Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

10 Kasım 2020

 İLAN METNİ
SAYIN: Zeynetiye UZAR, Gülten UÇUŞ, Aysel DÖNMEZ, Esra GÖÇER, Şükran ÖZSOY  ve Mirasçıları

    Bünyan Belediye Encümenin 16.09.2020 tarih ve 86 nolu kararında;  Yenice Mahallesi 128 ada 2 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN: Kaan POLAT, Hüseyin POLAT, Sebihat ÇELEBİ, Neziha KARABAY, Sıdıka MEYDAN, Niyazi ÖZOĞLU, Mahmut ÖZOĞLU, Sevil POLAT,  ve Mirasçıları
    Bünyan Belediye Encümenin 16.09.2020 tarih ve 83 nolu kararında;  Dervişağa Mahallesi 161 ada 7 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN:Ali ADIYAMAN, Beyhan ADIYAMAN, Tülay ORUÇ, Serpil YILDIZ, Mehmet ADIYAMAN ve Mirasçıları
    Bünyan Belediye Encümenin 30.09.2020 tarih ve 94 nolu kararında;  Topsöğüt Mahallesi 102 ada 1 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN:Mehmet ERMİHAN, Süleyman ERMİHAN, Bekir ERMİHAN, Türkan ERMİHAN ve Mirasçıları
    Bünyan Belediye Encümenin 16.09.2020 tarih ve 82 nolu kararında;  Doğanlar Mahallesi 479 ada 21 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN: Zeynetiye UZAR, Gülten UÇUŞ, Aysel DÖNMEZ, Esra GÖÇER, Şükran ÖZSOY  ve Mirasçıları
    Bünyan Belediye Encümenin 16.09.2020 tarih ve 86 nolu kararında;  Yenice Mahallesi 128 ada 2 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN:Ali ADIYAMAN, Beyhan ADIYAMAN, Tülay ORUÇ, Serpil YILDIZ, Mehmet ADIYAMAN ve Mirasçıları
    Bünyan Belediye Encümenin 30.09.2020 tarih ve 94 nolu kararında;  Topsöğüt Mahallesi 102 ada 1 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.   

SAYIN:Mehmet ERMİHAN, Süleyman ERMİHAN, Bekir ERMİHAN, Türkan ERMİHAN ve Mirasçıları
    Bünyan Belediye Encümenin 16.09.2020 tarih ve 82 nolu kararında;  Doğanlar Mahallesi 479 ada 21 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.