Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

28 Ocak 2021

 İLAN METNİ

SAYIN:HACI TEKİN, SEVGİ TEKİN, TÜLİN TEKİN, SEVDA TEKİN, TELLİ TEKİN, AYŞE DEMİRTAŞ, EMRAH GİRGİN, ALİ GİRGİN, HAMDİ ERCAN GİRGİN, HACI TEKİN, ŞERİF YILDIRIM, ŞERİFE YILDIRIM, ŞERİFE TEKİN, VİLDAN GÜRBÜZER, KADİRİYE VARİNLİ, MUSTAFA GİRGİN  ve Mirasçıları

 

                Bünyan Belediye Encümenin 13.01.2021 tarih ve 5 nolu kararında;  Yünören Mahallesi 153 ada 5 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.