Faaliyetler

Geri

Harabe Yapıların İlanı Hk.

16 Nisan 2021

 İLAN METNİ

SAYIN: AYŞE KILIÇ, AKSEN URHAN, FİLİZ URHAN, MAHMUT URHAN, SUAT URHAN, AYŞE AKTAŞ, YELİZ URHAN, ALİ ELÖNÜ, BİRSEN USLU, RUKİYE YAYAR, ŞERİFE ÖZTÜRK, DEMET GÜRBÜZ, İSMİ TAŞKIN, GALİP ELÖNÜ, SEBAHATTİN URHAN, EMİN ATAKUL, AYSEN DAĞDA, YÜKSEL YENİHAN, MUSTAFA YENİHAN, SALİH YENİHAN, MEHMET YENİHAN, ŞENEL AKTAŞ, AKKADIN URHAN, KADİR URHAN, AKSEN URHAN, FİLİZ URHAN, MAHMUT URHAN, SUAT URHAN, AYŞE URHAN VE YELİZ URHAN ve MİRASCILARI

 

                Bünyan Belediye Encümenin 31.03.2021 tarih ve 24 nolu kararında;  Ağcalı Mahallesi 0 ada 1680 parsel üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.