Faaliyetler

Geri

Sayın Bekir Tanrıkulu, Fatma Tanrıkulu ve Mirasçıları

13 Temmuz 2020

İlan Metni

SAYIN:BEKİR TANRIKULU, FATMA TANRIKULU ve Mirasçıları

                Bünyan Belediye Encümenin 03.06.2020 tarih ve 36 nolu kararında;  Sümer Mahallesi Çaldıran Sokak No:7 (tapuda Sümer Mahallesi 227 ada 14 parsel) adresindeki yapıların tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.