Faaliyetler

Geri

Sayın Fatma Uslu

5 Ağustos 2020

İlan Metni

SAYIN:FATMA USLU

                Bünyan Belediye Encümenin 03.06.2020 tarih ve 38 nolu kararında;  İbrahimbey Mahallesi  530 ada 36 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.