Faaliyetler

Geri

Sayın Mustafa Tığlı

5 Ağustos 2020

İlan Metni

SAYIN: Mustafa TIĞLI

                Bünyan Belediye Encümenin 03.06.2020 tarih ve 37 nolu kararında; Bayramlı Mahallesi Bayramlı  Sokak No:7 (tapuda Bayramlı Mahallesi 135 ada 18 parsel) adresindeki yapının tehlike arz ettiği anlaşıldığından, yıkımı için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılmasına, taşınmazların sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yıkılmasına ve yıkım masraflarının %20 fazlasının taşınmaz sahiplerinden tahsil edileceği İlgili yasa gereği ilan olunur.