VİZYON MİSYON

VİZYON
Şehir bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip örnek bir kent oluşturmak.

MİSYON
"Önce insan" anlayışıyla halkıyla bütünleşen,hizmet üretiminde öncü, hayatı kolaylaştıran bir belediye olmak.