Belediye Hakkında

Geri

Bünyan Belediye Teşkilatı 1868 yılında kurulmuş olup, belediye hizmet alanı içerisinde 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (2) , (4) ve (5) fıkrası gereği (46) Mahalle Muhtarlığı bulunmaktadır.